Büyükada Çarşı Camii Derneği

İstanbul’un Adalar İlçesi beşi meskûn dokuz adadan oluşmaktadır. Büyükada ilçe merkezidir. Adalar’da yedi cami, onsekiz kilise ve iki sinagog bulunmaktadır. 

Büyükada’da bulunan dört caminin en eskisi 1895’te yapılmış olan Büyükada Hamidiye Camii’dir. 1967 yılında Nizam Camii, 1985 yılında ise Kumsal Camii yapılmıştır. En son ibadete açılan ve bir hayırsever tarafından 1986 yılında çarşı içinde bulunan bir apartmanın dönüştürülmesiyle cami olarak kullanılmaya başlanan Hacı Havva Özen Camii ise fizikî bakımdan yetersizdir ve ihtiyaca cevap vermemektedir. 

Yıllar içinde çarşının kalabalıklaşması sonucu, Hacı Havva Özen Camii’ne ibadete gelen Ada halkı, esnaf, yerli- yabancı ziyaretçilerden oluşan cemaat, zaman zaman yola taşmak durumunda kalmaktadır. Bununla birlikte binanın kıble yönüne dönük olmaması ve bu yüzden iç mekânların verimli kullanılamaması, İslâm dininin gerektirdiği temizlik şartlarının sağlanmasındaki zorluklar, bu caminin kapatılıp yerine, yine çarşı içinde başka bir caminin yapılması zaruretini doğurmuştur. 

Sonuçta, Büyükada’da çarşı içinde ihtiyaca cevap verecek, silüete uygun, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, Ada’nın mimarî ve doğal dokusuyla bütünleşebilecek bir cami Adalılar tarafından istenmektedir. Büyükada’nın öngörünümünde ve çarşı içinde yer alacak, Ada’nın sembollerinden biri olmaya aday bu projenin yarışmayla belirlenmesine karar verilmiştir. 

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın amacı Büyükada’nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek, özgün çizgilerde günümüz koşullarında bir proje elde edilmesidir. 

Bu amaçla adanın ihtiyaçlarına uygun, yenilikçi, silueti bozmayan, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden, cami mimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan bir ibadethaneyi Büyükada’ya kazandırmak temel hedeftir.

Haber ve Duyurular
PROJE YARIŞMA SONUÇLARI DUYURUSU
Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması’na toplam 106 başvuru yapılmış ve 74 proje yarışmıştır. Yarışmaya ait jüri değerlendirme çalışmaları 06.06.2015 tarihinde başlamış, 08.06.2015 tarihinde sonuçlanmıştır.

Ayrıntılar...

bilgi@carsicamiidernegi.com

Copyright © 2021 Büyükada Çarşı Camii Derneği | Tüm hakları saklıdır.