Ekler

Yarışma eklerini indirin.

EK-1
Aplikasyon Krokisi
Kadastro Harita Planı
Koruma Kurul Kararı
Kible İstikameti

EK-2
Meteorolojik Rapor
Şartname Ekler
Tahsis Kararı
Zemin Etüd Raporu

PAFTALAR
1/200 Pafta.dwg
1/200 Pafta.pdf
1/1000 Pafta.dwg
1/1000 Pafta.pdf
1/5000 Pafta.pdf

FOTOĞRAFLAR
Büyükada Fotoğrafı
Silüet Fotoğrafları
Yakın Çekim Fotoğraflar

bilgi@carsicamiidernegi.com

Copyright © 2020 Büyükada Çarşı Camii Derneği | Tüm hakları saklıdır.