Soru-Cevapları

Değerli  Yarışmacılar;

Büyükada Çarşı Cami Derneği tarafından organize edilen Büyükada  Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması ile ilgili olarak  03.04.2015 tarihi (saat:17:00)’ye kadar toplam 93 soru alınmıştır.  

08.04.2015 tarihinde (saat:15:00) aşağıda isimleri yer alan asil ve yedek jüri üyelerinin katılımıyla Soru-Cevap toplantısı düzenlenmiş ve bu toplantıda gelen tüm sorulara cevap verilerek yazı ekindeki toplantı tutanağı hazırlanmıştır.

Tüm yarışmacılara ilgileri için teşekkür eder başarılar dileriz.

ASIL JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL
Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ
Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN
Prof. Dr. Güzin KONUK
Prof. Dr. İbrahim NUMAN

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Yard. Doç. Dr. Erdem DAMCI
Dr. Aras NEFTÇİ
Dr. Refik YÜKSEK


BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

SORULAR – CEVAPLAR

Soru 1.    Yarışmaya öğrenci olarak katılım sağlanabiliyor mu?
Yanıt 1.     Yardımcı olarak evet. Yarışmacı olarak hayır.

Soru 2.    Ben Kocaeli Üniversitesi Mimarlık 3.sınıf öğrencisiyim.Bu yarışmaya bir öğrenci olarak katılabilmek mümkün müdür?
Yanıt 2.     Bkz Yanıt 1.

Soru 3.    Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2.Sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya öğrencilerde katılabiliyor mu? Şartnamede buna dair bir bilgi bulamadım.
Yanıt 3.     Bkz Yanıt 1.

Soru 4.    Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2005 mezunuyum.Yarışmaya kendi ekibimle ekip başı olarak katılabilirmiyim?Sadece Mimar grup başkanı koşulu İç Mimar olarakda esnetilebilir mi? İç Mimarlar Odası Kaydım vardır. 
Yanıt 4.      Hayır; yarışma şartnamesinde bu husus açıkça belirtilmiştir.

Soru 5.     Ekibimiz 3 mimar, 1 şehir plancısı, 1 inşaat mühendisi ve 1 iç mimardan oluşmaktadır. Ek 4'teki kimlik formunda hangi alanlarda ne şekilde listelememiz gerekmektedir?  
Yanıt 5.     Ekip üyeliği idare nezdinde sorumlu ve proje müellifliği konusunda hak sahibidir. Ekip üyeleri sadece bir projede yer alabilir. Ek-4 bu ilke çerçevesinde yarışmacılar tarafından doldurulacaktır. Ek-4 formundaki “ Mühendisler”, “yardımcılar”, “danışmanlar” bu gruba girmezler. Birden fazla projede yer alabilirler.

Soru 6.     Yarışmaya Katılan Farklı Mimarların Grupbaşkanlığı altında ekiplerde birden fazla grupta "Üçboyutlu Görselleştirme" görevinde bulunmam mümkünmüdür?  "Grupbaşkanları ve tüm ekip farklı olmak kaydıyla."
Yanıt 6.    Bkz. Yanıt 5.

Soru 7.     Yarışmaya Katılan Farklı Mimarların Grup başkanlığı altında ekiplerde birden fazla grupta "İç Mimari tasarım danışmanlığı" görevinde bulunmam mümkün müdür?
Yanıt 7.    Bkz Yanıt 5.

Soru8.     Yarışmaya birden fazla öneri gönderilmesi halinde uygun olan birtanesimi dikkate alınır? Yoksa hepsi diskalifiyemi edilir? "2 Adet tasarım göndermeyi planlıyoruz"
Yanıt 8.    Bkz. Yanıt 5.

Soru 9.     Yarışma şartnamesinde grup liderinin mimar olması zorunluluğu var. Bu zorunluluk yerine getirilerek, lider kişi dışındaki diğer katılımcıların Mimarlık Fakültesi öğrencisi olması bir sorun teşkil eder mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Yanıt 9.     Yardımcı olarak evet. Yarışmacı olarak hayır.Bkz. Yanıt 1.

Soru 10.    Bir kişi iki ayrı ekip ile yarışmaya katılabilir mi?
Yanıt 10.     Hayır. Bkz. Yanıt 5.

Soru11.     Ekip üyelerinin hepsinin TC uyruklu olma zorunluluğu var mı?
Yanıt11.     Hayır. Ekip başının TC uyruklu olması yeterlidir.

Soru12.     Yarışma katılımcılarından oda sicil kayıt belgesi istenmekte midir?
Yanıt12.    Bu aşamada Hayır. Diploma veya Mezuniyet belgesiyeterlidir. Ancak, yarışma kazanıldığı takdirde daha ileri aşamalar için gereklidir. 

Soru 13.    Yarışmaya iki mimar ekip olarak katılabilir mi?
Yanıt 13.     Evet.

Soru 14.     Meslek odasına kayıtlı olmak zorunlu mu?
Yanıt14.     Bkz. yanıt 12.

Soru 15.     Yarışmaya girmek için oda kayıt zorunluluğu var mıdır?
Yanıt 15.     Bkz. yanıt 12

Soru 16.     Proje son başvuru tarihi son teslim tarihi midir?
Yanıt 16.     Evet, 01.06.2015 Saat 17:00’a kadar

Soru 17.     Para yatırmak için son bir tarih var mı?
Yanıt 17.     Evet, 01.06.2015 Saat 17:00’a kadar

Soru 18.     Teslim maketini elden mi teslim etmemiz gerekiyor?
Yanıt18.     Maket, kendi boyutlarına uygun, sağlam biçimde rapt edilmiş, fiziki zorluklaradayanıklı bir biçimde kutulanacak, ayrı değil, proje ile birlikte teslim edilecek veya gönderilecektir. 

Soru 19.    Merhaba, dahil olduğum gruptaki arkadaşlarımın tamamı kamu kurumunda sözleşmeli personel olarak çalışmakta, bu itibarla yarışma projesine katılmakta ve sonraki süreçte herhangi bir problem olur mu?
Yanıt 19.    Yarışma sonrası süreçlerde problem çıkabilir. Katılımcılar kendi durumlarını kendileri değerlendirmelidirler.

Soru 20.     Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Şartnamesinde 6. Madde bahsetmiş olduğunuz yarışmaya katılım koşulları içerisinde "Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli" notuyla yatırmak zorunludur şartı mevcut. İnternet üzerinden yapacağımız ödemede bu notu olduğu gibi yazamamaktayız, Bu Konuya Açıklık Getirmenizi Rica Ederiz.
Yanıt 20.     Belirtilen durumlarda, istenen not anlam kaybı olmayacak biçimde kısaltılabilir.

Soru 21.    Şartnamenin 10. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER bölümünün Hmaddesinde "Verilecek CD'de tüm paftalar 300 dpijpeg formatında ve pafta düzeninde olacaktır." denilmektedir. Bu maddeden 6 adet 300 dpi A0 jpeg dosyası mı yoksa 168x357 cm 300 dpi tek bir jpeg dosyası mı teslim edileceğini anlamalıyız?
Yanıt21.     Teslim edilen paftalar CD içinde 6 adet 300 dpi A0 jpeg formatlı ayrı ayrıdosyalarhalinde yer almalıdır.

Soru 22.     Proje alanını yerinde görmek istiyorum. Adalar çarşı camisine ulaştığımızda rehberlik konusunda yardımcı olur musunuz?
Yanıt 22.     Mevcut Cami personelinden yerinde yardım alınabilir.

Soru 23.     Tasarım beklentileri "Klasik , modern mimari tasarım , Geleneksel Türk El Sanatları İşçilikleri veya özel istekler" konusunda danışabileceğimiz bir yetkili var mıdır? Sorularımız sadece bu mail yoluylamı sorulabilmektedir.
Yanıt 23.     Hayır, yoktur. Bahsedilen konular yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 24.    Cami tasarımında Geleneksel Sanat işciliklerinin dozunun belirlenmesi açısından.Uygulama bütçesi varmıdır? Örneğin altın varakla duvarlara kuranın sayfalarını yazmak veya rölyef olarak kabartmak gibi sanatsal fakat maliyetli çalışmalarmümkünmüdür? Yoksa Ekonomik ve ihtiyaçları karşılayan uygun bir tasarım mı amaçtır? 
Yanıt 24.     Sözü edilen konular yarışmacılara bırakılmıştır. İdarenin herhangi biryönlendirmesi bulunmamaktadır.

Soru 25.    Yarışma şartnamesinin "YARIŞMANIN AMACI" bölümünde, ikinci paragrafta geçmekte olan "camii mimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan" sözü ile anlatılmak istenen nedir?  Aday olacak projelerin kendi mimari dillerinin, toplumsal yaşamın kültürel sürekliliği içerisindeki varlığını, işlev ve karakteri açısından devam ettirebilmesi mi beklenmektedir? Yoksa şartnamede sözü edilen kültürel süreklilik kavramında "İslam Dini ve Kültüründe Cami Mimarisi", "Anadolu Kültüründe Cami Mimarisi", "İstanbul'da Cami Mimarisi",  "Adalar'da Cami Mimarisi", "Türk Toplumunda Cami Mimarisi" gibi bir kategorik yaklaşım mı söz konusudur?
Yanıt 25.     Her hangi bir kategorikyaklaşım söz konusu olmayıp, yapılacak tasarımın “Cami” kavramıetrafında çok uzun dönemler boyunca gelişmiş davranış kalıplarına uygunluğu ifade edilmiştir.

Soru 26.     Yarışma alanının deniz tarafında, mülkiyet sınırlarının dışında kalan yeşil alan, öneri olarak çevre düzenlemesi içerisinde ele alınarak tasarım bütünlüğü açısından değerlendirilebilir mi?
Yanıt 26.     Konu yarışmacılara bırakılmıştır.

Sorut 27.     Maket altlık sınırı içinde bulunan çevre binaların maketi yapılacak mı? Yoksa sadece altlıksız 'maket sınırı' olarak belirtilen bina maketini mi yapacağız?
Yanıt 27.    Çevre maketi,nötr olması bakımından beyaz renkte idare tarafından yaptırılmaktadır. Yarışmacılar kendi tasarımlarının maketini verilen sınırlar çerçevesinde yapacaklardır. Dikkat edilecek husus, altlığın çevre maketinde boş olarak bırakılacak yere oturacak biçimde yapılmasıdır.

Soru 28.     Minareye çıkılacak mı? Yoksa sadece sembolik olarak mı tasarlanacak?
Yanıt28.    Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru29.     Kıble için iki tane farklı açı verilmiştir. Kullanılacak açı, kıble açısı mıdır? Projekıble açısı mıdır?
Yanıt29.    Kıble ibadetin yönünü belirlemesi açısından önemlidir;ve İstanbul Müftülüğünün belgesi dikkate alınacaktır.(Coğrafi kuzeye göre 152 derecedir)

Soru30.     Kıble yönü belirlenirken proje kıble yönü (152 derece) mi esas alınacaktır?
Yanıt 30.    Evet.Bkz. Yanıt 29.

Soru 31.     Şartname ekinde kıble istikamet yönü dökümanında, kıble açısı (147) ve proje kıble açısı (152) olmak üzere 2 adet açı görülmektedir. Hangi değeri kabul edeceğiz?
Yanıt31.     Bkz. Yanıt 29.

Soru 32.     Kıble istikamet yönü dosyasında belirtilen "kıble açısı" ve "proje kıble açısı" arasındaki fark nedir? Kıble olarak hangisini kabul edeceğiz?
Yanıt 32.     Bkz. Yanıt 29.

Soru 33.     Kıble hesabı verilen dökümandaki derecelerin (Proje kıble yönü 152 derece) geometrik anlamı ekteki görseldeki gibi midir? Vaziyet planı üzerinde karışıklık olmaması adına kıble yönü verilecek midir?
Yanıt 33.     Bkz. Yanıt 29. 

Soru 34.    Paftalar üzerinde herhangi bir çekme mesafesi belirtilmemiş. Bu konuda proje alan sınırı içinde yapılaşma serbest midir? Tip imar yönetmeliğinin ön bahçelerde min. 5.00mt, arka ve yan bahçelerde min. 3.00mt.sınırı mı dikkate alınacaktır?
Yanıt 34.     Yapılaşma serbesttir.

Soru 35.    Yarışma dökümanlarınıpdf formatında vermenin mantığını anlamış değilim.Aplikasyon krokisinde koordinatlar bile yok..!!Jüri pdf’yicad programlarında altlık olarak kullansınlar ölçeklesinler bitti gitti diye düşünüyor sanırım, insaf!!
Yanıt 35.    Şartname verileri çerçevesinde çalışılması beklenmektedir.

Soru 36.     Maket sınırını cad ortamında, çevre binaların konturunu ve hiç değilse kat sayılarını belirtilerek verirseniz bizde size sağlıklı maket teslim edebiliriz. (yer görme zorunluluğu yok demeseydiniz!!)
Yanıt 36.     Çevre binaları ile ilgili genel bakış fotoğraflarda bulunmaktadır. Yer görme zorunluluğu olmaması yarışmacıların yeri görmelerine engel değildir.

Soru 37.     Plankote ile ilgilide herhangibir veri yok…..
Yanıt 37.    Zemin düz olarak kabul edilecektir.

Soru38.     "Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi" başlığı altında belirtilen "6 adet A0 yatay olarak kullanılacaktır" ibaresini yarışmacıların eşit şartlar altında teslim yapmasını sağlayacak bir önlem olarak anlayabilir miyiz? Yani Jüri 7 pafta teslim eden yarışmacının eleneceği garantisini vermekte midir?
Yanıt 38.     Jüri, yarışmacıların verimliliği ile sergileme olanakları arasında yarışmacılar lehine bir tercih belirlediğini düşünmektedir. Eşit şartlar önemlidir. Şartnamede belirtilen koşullara uymak zorunludur.

Soru 39.     Bodrum kattaki ibadet mekanının kullanım senaryosu nasıl olacaktır? Ana ibadet mekanından bağımsız mı kullanılacaktır? Mihrap dışında bu alanda minber, vaaz kürsüsü, mahfel gibi cami unsurları istenmekte midir?
Yanıt 39.     Ayrı bir ek ibadet mekanıdır. Sadece Mihrap bulunacaktır.Dahili yayın olanağından da yararlanması ön görülmektedir.

Soru 40.     Yarışmanın Amacı kısmında belirtilen "Büyükada'nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek" ifadesinden, çarşı bölgesinde yer alan ve sosyal dokunun bir parçası olan işletmelerin sürdürülebilirliğinin cami yapısı uygulandıktan sonra da devam ettirileceği anlaşılmalı mıdır?
Yanıt 40.     Halen yarışma arsasında ve ona yaklaşık 20 metre mesafede olmak üzere resmen Cami olarak hizmet veren iki adet bina vardır ve hayat devam etmektedir. Soruda sözü geçen cümlecik ise mimari duyarlığa dikkat çekmektedir.

Soru41.     Yarışma alanında tasarlanacak bina ile ilgili olarak yükseklik sınırlaması nedir? 
Yanıt 41.     Hayır, herhangi bir sınırlama yoktur. 

Soru 42.     İhtiyaç programında belirlenen toplam 1077 m²'lik kapalı alan için belirli bir yüzde (- + %10 gibi) ile esneklik payı var mıdır?
Yanıt 42.    Esneklik payı (+-%5)dir. Ancak, her mekanın kendi içinde oranlanması söz konusudur.

Soru 43.     ŞartnamedeJ. Projelendirmede Uyulacak Yönetmelikler: bendinde Yarışmacılar, tasarımlarında ülkemizde ve İstanbul İmar Yönetmeliğinde, ayrıca Adalar ilçesine özgü yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve şartnamelere uymakla yükümlüdürler’euyulması gerektiği belirtilmiştir. İstanbul İmar yönetmeliği, 01.06.2013 ve 08.09.2013 P.A.T.İ. yönetmelikleri çıktıktan sonra geçerliliğini yitirmiştir. Araştırmamda Adalara özgü yürürlükte olan bir yönetmeliğe ulaşılamamıştır. Uymamız gereken yönetmelikleri yarışma eklerine eklemeniz mümkün müdür?
Yanıt 43.     Uyarınız için teşekkürler. Şartnamede ilgili metni şu şekilde ele alınız: “ Yarışmacılar tasarımlarında ülkemizde yayımlanmış ilgili yasa, yönetmelikler ile norm ve standartlara, diğer taraftan da şartnamelere uymakla yükümlüdürler.” Mühendislikle ilgili yönetmelikler ve standartlar şartnamede ayrıca sayılmıştır.

Soru 44.     Parselde imar durumu ve plan notu bulunmamaktadır. Bundan dolayı tabanoturumu, çekme ve çıkma mesafeleri ne olacaktır?
Yanıt 44.     Şartname eki belgelerde gerekli bilgiler mevcuttur. Arsanın tamamıkullanılabilir, parsel dışına çıkma yapılamaz. Ayrıca Bkz. Yanıt.34.

Soru 45.     İhtiyaç programındaki mahfelden kasıt bayanlar için ayrı ibadet alanı mıdır veüst katta çözülmesi zorunlu mudur?
Yanıt 45.     Evet; ve nerede, nasıl çözüleceği yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 46.     10-E. Sistem Detayı: Bendinde sistem detayı ve 3 boyutlu modelleme istendiği görülmektedir. Sistem detayının 3 boyutlu oluşturulması şart mıdır?
Yanıt 46.     İfade ile 3 Boyutlu sistem detayı kastedilmemiştir. Bina strüktürüne ait özellikli çözümler var ise 3 boyutlu modeller ile açıklanması istenmektedir.

Soru47.     Arsa imar durumu ile ilgili bilgi verirmisiniz?Yapı yaklaşma mesafeleri nedir? Saçak kotu kaçtır?Max. bodrum kotu ne olabilir?
Yanıt 47.     Bkz. Yanıt 34. Yükseklik serbesttir.Bazı ölçü ve ölçek anlayışları bakımından çevre doku iyi bir veridir. Bodrum kotu konusu yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru48.     Arsa m2 si 465 m²’dir.İhtiyaç programı 1077 m²’dir.Bu durumda arsanın tamamınınkullanılması gerekiyor gibi bir durum çıkıyor.Bilgi verir misiniz?
Yanıt48.     Bkz. Yanıt 34 ve 44.

Soru 49.     Parselde yapılaşma şartları nasıldır? Bina için yükseklik sınırı nedir? Minare için yükseklik sınırı nedir? TAKS ve çekme mesafeleri söz konusu mudur? Parsel bitişik nizam mıdır? Binayı komşu parsel sınırına yaslayabilir miyiz? 
Yanıt49.    Bkz. Yanıt 34, 41 ve 44.

Soru 50.    İbadet mekanına birden fazla giriş isteniyor.Bu şart mıdır? Yarışmacıya bırakılabilirmi?
Yanıt 50.     Birden fazla giriş / çıkış kullanım açısından istenmektedir ve yangın yönetmeliği açısından gereklidir.

Soru 51.     Toplam m2 de - + % nekadar oynanabilir?
Yanıt 51.     Bkz. Yanıt 42.

Soru 52.     Ana ibadet mekanı tanımında " ayrı girişli mahfel tasarlanacaktır." cümlesinden hemen sonra " bu alanda" tabiri mahfel için mi yoksa  ibadet mekanı için mi ifade edilmiştir? Ayrı mahfel bayanlara mı ait olacaktır ?
Yanıt 52.    “bu alanda” tabiri ana ibadet mekanı için kullanılmıştır. Evet, mahfel kadınlar içindir.

Soru 53.     Yapı yaklaşma mesafesi veya sınırı var mıdır? Bitişik parselle (5 nolu parsel) durum ve ilişkisi ne olmalıdır (yeni yapı da birleşik olabilir mi)? 
Yanıt 53.    Bkz. Yanıt 34 ve 44.

Soru 54.     Yapı toplam alanı ile arsa alanı karşılaştırıldığında bodrum ve zemin kat haricinde 1 veya fazla asma kat yapılabilir mi?
Yanıt 54.     Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 55.     Yönelim zorunluluğu ve arsa alanı göz önünde bulundurulduğunda ihtiyaç programı oldukça yoğun görünüyor. Mekan metrekarelerinde küçültme söz konusu mudur? 
Yanıt 55.     Bkz. Yanıt 42.

Soru 56.     İdare tarafından yaptırılan 1/100 çevre maketinin malzemesi ve rengi nedir? Görsellerinin paylaşılması mümkün müdür?
Yanıt 56.     Bkz. Yanıt 27. 

Soru 57.     Mahfel olarak tanımladığınız minber, mihrap, kürsü gibi elemanların yer aldığı bölümü neden ibadet mekanının bütününden ayrı düşünerek büyüklük verdiniz, iç mekanda nasıl bir ayrım bekliyorsunuz.
Yanıt 57.     Mahfelin ne olduğu konusu ile ilgili olarak Yanıt 45 ve 52’ye bakınız. Mahfel soruda sayılan unsurların yer aldığı mahal değildir. Ayırımın yeri ve şekli yarışmacılara bırakılmıştır. Söz konusu bilgiler için herhangi mevcut örnek olabilecek cami(ler)den yararlanılabilir.

Soru 58.     Mülkiyet sınırına komşu halkın ortak kullanımı olan kaldırımlar işlev sınırları ve işlevleri sabit kalmak suretiyle tasarımla bütüncül düşünülebilir mi?
Yanıt 58.     Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 59.     Deniz cephesinde bulunan yeşil alanla ilgili yine yeşil alan işlevi korunmak suretiyle tasarımla bütüncül düşünülebilir mi?
Yanıt 59.     Bkz. Yanıt 26. Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 60.     İzohips eğrilerini irdeleyebileceğimiz harita verilecek midir?
Yanıt 60.     Hayır.  Bkz. Yanıt 37. Zemin düz kabul edilecektir.

Soru 61.     Bodrum kat sayı ve yükseklik sınırı var mıdır? 
Yanıt 61.     Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 62.     Mahfel denilen alan bağımsız olarak mı tasarlanmalı yoksa asma kat gibi yapılabilir mi?
Yanıt 62.     Yarışmacılara bırakılmıştır.  Şartnamede yeterli açıklamalar mevcuttur. 
    Bkz. Yanıt 52.

Soru 63.     Şartnamenin uyulacak yönetmelikler kısmında, “Yarışmacılar, tasarımlarında ülkemizde ve İstanbul İmar Yönetmeliğinde, ayrıca Adalar ilçesine özgü yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve şartnamelere uymakla yükümlüdürler. Mühendislik tasarımında uluslararası geçerliliği kabul görmüş yönetmelik ve standartlar (Eurocode, AISC, ACI) kullanılabilir,” denmiştir. İmar yönetmeliğinde:“MADDE 17.05DİNİ TESİSLER (T.S. Normlarına Uyulacaktır) : İmar Planlarında dini tesis veya kentsel sosyal tesis alanları olarak belirlenmiş imar parsellerinde yapılabilirler. Yeni planlama bölgelerinde, imar parseli 3500 m2 den az olmayacak şekilde yapılacaktır.Yapılanma şartları: İmar Planında aksine bir hüküm olmadığı takdirde, yapılanma koşullarına uygun imar parselinde, parsel sınırlarına en az (l0.00)m mesafe bırakılmak şartı ile ayrık yapı nizamında tertiplenebilirler. TAKS en çok %40 olabilir. Bina yüksekliği serbesttir. Wc gibi tesisler müştemilat kapsamında yapılabilir.”İmar yönetmeliği 3500m² ve daha büyük parseller için sadece bu paragrafla sınırlı bir tanım içermektedir. Yarışmaya ait parsel için, yapılaşma şartlarını (yapı yaklaşım mesafeleri, TAKS oranı, max. H. vs.)belirten bir imar durum belgesi bulunmakta mıdır?
Yanıt 63.     Belirtilen madde yeni açılan imar alanları içindir. Şartname ekinde belirtilen endişeler konusunda  gerekli ve yeterli açıklama mevcuttur. Ayrıca bkz. Yanıt 43.

Soru 64.     Şartnamede belirtilen, toplam proje alanı 1077m²’dir. Ana ibadet mekanı vezemin katta yer alacak servisler ve sirkülasyon hesap edildiğinde 450-500m²‘lik bir zemin oturumu ortaya çıkmaktadır. Parselin toplam alanı 467m²’dir. Bu durum parselin tüm sınırlarına kadar kullanılması zorunluluğu doğurmaktadır. Yol ve komsu parsel tarafında yapı yaklaşım sınırlarını açık ve net şekilde belirtebilir misiniz?
Yanıt 64.     Bkz. Yanıt 34 ve 44.

Soru 65.     Camilerde dışarıya açık kullanımlar için WC bulundurulması alışkanlık haline gelmiştir. Bu kadar küçük bir parselde yapılan bir cami projesinin alan kullanım zorluklarından dolayı Büyükada Belediyesi,  farklı bir noktada genel kullanıma açık WC alanı öneremez mi?
Yanıt 65.    Tuvaletlerin yarışmacılar tarafından çözülmesi beklenmektedir.

Soru 66.     Kubbe ve Minare için maksimum yükseklik var mı?
Yanıt 66.     Strüktür ve biçim konusu yarışmacılara bırakılmıştır. Yükseklik sınırlaması yoktur.

Soru 67.     Kat Yükseklileri için bir sınırlama var mı?
Yanıt 67.     Yarışmacıya bırakılmıştır. 

Soru 68.     Görevli odaları bodrum katta tertiplenebilir mi?
Yanıt 68.     Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru 69.     Bodrum katta arazi mülkiyet sınırının içinde kalmak koşuluyla (Ek İbadet Mekanı için ayrılan 300 m²’yi dahil ederek) 465m²'nin tamamını kullanabilirmiyiz?
Yanıt 69.     Kullanılabilir.

Soru 70.     Kıble istikamet yönü adıyla verilen dosyada yer alan “kıble açısı(147)” ve “proje kıble açısı(152)” adıyla verilen iki adet açıdan hangisinin kullanılması gerekmektedir?
Yanıt 70.     Bkz. Yanıt 29.

Soru 71.     Arsaya ilişkin uyulması gereken yükseklik sınırı, kat sayısı sınırı, çekme mesafesi gibi veriler mevcut mudur? Üst katlarda sokağa çıkma yapılabilir mi? Yapılabilirse bunun sınırı nedir? Arsayı etkileyen özel bir plan notu var mıdır? Yoksa yukarıda sayılan tüm konular, koruma kurul kararında yer alan “avan projeye göre uygulama yapılabileceğine” ilişkin ifadeden hareketle mimara mı bırakılmıştır?
Yanıt 71.    Bkz. 34,41 ve 44.

Soru 72.     Minare için bir yükseklik sınırı mevcut mudur?
Yanıt 72.     Hayır. Bkz. 66.

Soru 73.     Dwg dosyasındaki, aplikasyon krokisindeki ve kadastro dosyasındaki arsa sınırlarında az da olsa fark vardır. Projenin dwg dosyasındaki arsa sınırlarına göre üretilmesi uygun mudur?
Yanıt 73.     Uygundur.

Soru 74.     Genellikle yarışmalarda yer alan ihtiyaç programı metrekare verilerine uygulanan ±%10’luk tolerans burada da mevcut mudur? (Arsa istenen programa göre küçüktür, özellikle kıble yönüne uyum da fazladan kayıp alanlar getirmektedir, bu noktada mimari kalite ile metrekare programına uyum ters orantılı bir ilişki içinde gözükmektedir. Bu noktada metrekare toleransına uyum yüzdesinin arttırılmasının mimari kaliteyi arttıracağını düşünüyorum.)
Yanıt 74.    Jüri metrekare konusuyla mimari kalite arasında tersinik bir ilişki olduğu düşüncesine katılmakta güçlük çekmektedir. Bu konuda bkz. Yanıt 42.

Soru 75.     Arsa ve program küçük, teslim çizimlerinin ölçeği büyük olduğundan metrekarelerin hesaplanma şekli önem kazanmaktadır. Mekânların metrekareleri hesaplanırken taşıyıcı kalınlıkları, duvar kalınlıkları, şaftlar vb. hesaba dâhil edilmeli midir? Başka bir deyişle istenen metrekareler brüt müdür net midir? 
Yanıt 75.     Verilen alanlar nettir. Brütle ilgili mimari ihtiyaç programında bir yüzde verilerek toplam alan bulunmuştur.

Soru76.     Çatı katı kullanılabilir mi? Çatı katı ölçülerini ve çatı geometrisini düzenleyen herhangi bir kural mevcut mudur (çatı eğimi, mahya kotu, kiremit kullanım zorunluluğu gibi)?
Yanıt 76.     “çatı katı” kavramı iyi anlaşılamamıştır. Tasarım yaklaşımları yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 77.     Şartnamenin 18. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ bölümünde, "Dereceye giren projeler telif haklarıyla birlikte idarenin malı olacaktır. Dereceye giremeyen projeler geri verilmeyecektir. İdare, tüm projelerin sergilenmesi ve yayınlanması haklarına sahiptir." denilmektedir. Bu telif hakları neleri kapsamaktadır? bizim iznimiz, onayımız olmadan bu arsa üzerinde ya da bir başka arsa üzerinde projelerin uygulanma hakkı var mıdır? Eğer cevabınız her türlü uygulama hakkı dahil telif hakları idarenin malı olacaksa, dereceye girmemiş bir proje eseri için herhangi bir ödül ve  hak bedeli almadığı halde kullanılması halinde bu ne kadar hakkaniyetli ve ahlaki olacaktır?
Yanıt 77.     İdare sadece dereceye giren projelerin telifini almaktadır. Diğer projelerin de idarenin telifi altına girmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece idare, başarı durumlarından bağımsız olarak bütün projeleri bastırmak istemektedir. Çalışmalarının bir yayın içine alınmasının en azından dereceye giremeyen yarışmacılar için de önemli referans olacağı, çabaların bir şekilde geri dönüşü olarak kabul edilebileceği düşünülmüştür.

Soru 78.     Hmaks nedir? en yüksek saçak yüksekliği? Kubbe üstü kotu ve minarenin maksimum kotu nedir?
Yanıt 78.     Bkz. Yanıt 41, 47 ve 66. 

Soru 79.     Şartnamede cenaze hizmetli düşünülmeyecek deniliyor, buna rağmen cenaze namazı kılınacak yer beklentisi var mıdır?
Yanıt 79.     Hayır, yoktur.

Soru 80.     İbadet mekanları metrekare olarak belirtilmiş, kişi sayısı ile ilgili bir şart mevcut mudur?
Yanıt 80.     Hayır.

Soru 81.     465 m2 bir arsada 300 m2 ana mekanı olacak bir cami için arsa çekme mesafeleri ne olacaktır? Yandaki parsele bitişik yapılabilirmi?
Yanıt 81.     Arsanın tamamının ya da bir kısmının kullanılması konusu yarışmacıyabırakılmıştır. Ayrıca Bkz. Yanıt 34 ve 44.

Soru 82.     Danışma Bürosu ve son cemaat mahalli ile beraber Zemin kattaki parsel metrajı zorlanmaktadır. Bahçe alanı kalmamaktadır. Bu alanlar ile ilgili beklenti tam olarak nedir?
Yanıt 82.     Arsa kullanımı ve bina düzeni konusundaki çözümler yarışmacılardan beklenmektedir.

Soru 83.     Mekanlarda istenen m²’lere yakın değerler olabilir mi?
Yanıt 83.     Bkz. Yanıt 42.

Soru 84.     Bodrum Katta arsa toplamı kullanılabilir mi?
Yanıt 84.     Yarışmacıya bırakılmıştır. Bkz. Yanıt 69.

Soru 85.     Isıtma sistemi için tercih edilen bir sistem var mıdır?(Yerden ısıtma gibi)
Yanıt 85.     Yarışmacılardan yaratıcı çözümler beklenmektedir.

Soru 86.     Arazide çıkma hakkına sahipmiyiz?
Yanıt 86.     Hayır. Bkz. yanıt34 ve 44.

Soru 87.     Minare Yüksekliği ile ilgili bir sınırlama mevcut mu?
Yanıt 87.    Hayır. Bkz.yanıt 66.

Soru 88.     Yükseklik sınırı var mıdır? Varsa bu sınır saçak kotunu mu yoksa çatının ulaşabileceği maksimum yüksekliği mi belirtmektedir?
Yanıt 88.     Hayır. Bkz. Yanıt 41, 47 ve 66.

Soru 89.     Zemin suyundan dolayı bodrum yapma konusunda bir kısıt söz konusu mudur ?
Yanıt 89.     Şartnamede bodrumdan söz edilmiştir. Ekindeki zemin etüd raporunda da konu işlenmektedir. 

Soru 90.     Yarışmaya nasıl katılım sağlayabilirim. Şartlarınız neler, öğrenmem mümkün mü?
Yanıt 90.     Yarışmaya katılma şartları yarışma şartnamesinde mevcuttur. Internettewww.carsicamiidernegi.com adresinden ücretsiz temin edilebilir.

Soru 91.    Yarışma dökümanları içerisinde imar durum belgesi yok. Emsal, Hmax, TAKS, KAKS, çekme mesafesi nedir?
Yanıt 91.    Bkz. Yanıt 34 ve 44.

Soru 92.    Camiye bir saçak yapacak olursak saçak boyu en fazla ne kadar olabilir?
Yanıt 92.    Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 93.    Kubbe veya çatı yüksekliği kaç metredir?
Yanıt 93.    Yarışmacılara bırakılmıştır.

bilgi@carsicamiidernegi.com

Copyright © 2021 Büyükada Çarşı Camii Derneği | Tüm hakları saklıdır.