Haber ve Duyurular / Kurul cami projesini onayladı

Kurul cami projesini onayladı

Kurul cami projesini onayladı

Büyükada Çarşı Camii Derneği'nin açtığı yarışma sonucu birinciliği kazanan ve sonra Mimar Şenol Gökner tarafından uygulama projesi haline getirilen tasarım,  İstanbul 5 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 08.08.2018 tarih ve 5578 numaralı kararla onaylandı. 


Kararda, “ İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, 6 pafta, 27 ada, 16 parsele ilişkin, kurulumuzun 22.03.2018 tarih ve 5259 sayılı kararı ile belirlenen geçiş dönemi yapılaşma koşullarına göre hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından plan fonksiyonu ve yapılaşma şartlarına göre uygun görüşü ile iletilen Büyükada Çarşı Camii projesinin düzeltmelerle uygulanmasında 2863 sayılı yasa açısından sakınca olmadığına karr verildi” deniyor.
 

Copyright © 2012 - 2023 Büyükada Çarşı Camii Derneği | Tüm hakları saklıdır.